FAQ / Može li se aplikacija istovremeno koristiti na više računala?

S obzirom da je svako računalo zasebna fiskalna blagajna, tako i svako računalo treba imati vlastitu aplikaciju sa pripadajućom licencom.

 

Posted in: Općenito