FAQ / Što ako imam transakcijska (bezgotovinska) plaćanja?

Naš programski paket pruža Vam mogućnost izdavanja računa i za transakcijska (bezgotovinska) plaćanja. Transakcijski (bezgotovinski) računi se mogu, ali i ne moraju fiskalizirati. Ostavljamo Vama na izbor da li ćete ih fiskalizirati ili ne. Ukoliko ne želite fiskalizirati transakcijske (bezgotovinske) račune u postavkama aplikacije, u kartici Podešavanje fakture, pritisnite na gumb Namjesti fiskalizaciju te maknite oznaku kod transakcijskih (bezgotovinskih) računa.

 

Posted in: Općenito