HelpPage

SADRŽAJ

 1. UVOD
 2. POSTAVKE
 3. USLUGE
 4. STRANKE/KUPCI/PACIJENTI
 5. RAČUNI

1. UVOD

Fiskalizacija u prometu gotovinom je skup mjera što ih od 1. siječnja 2013. godine provode obveznici fiskalizacije, a njezin je glavni cilj nadzor prometa u gotovini. Prema odredbama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom prometom u gotovini smatra se plaćanje za isporučena dobra ili obavljene usluge novčanicama i kovanicama što se smatraju platežnim sredstvom, kreditnim i debitnim karticama, čekom, ili drugim sličnim načinima plaćanja, osim izravnog plačanja na račun. Porezna uprava pomoću internetske veze ima uvid u svaki izdani račun. Time se suzbija utaja poreza i doprinosi porastu razine svijesti o potrebi plaćanja poreza, što ima za posljedicu uravnoteženo financiranje javnih troškova.

fLight je programski paket namijenjen obveznicima fiskalizacije za brzo, jednostavno i pouzdano izdavanje računa.

Naš stručni tim je osmislio najbolje rješenje kako bi Vam fiskalizaciju u potpunosti olakašali.

Zato u ponudi imamo 6 različitih programskih paketa i svaki predstavlja zasebnu djelatnost :

 • fServices
 • fRent
 • fEeasy
 • fDoctor
 • fLawyer
 • fDental
 • fDentech
 • fBar
 • fMobile

U programskim paketima fLawyer, fDental, fDentech unijeli smo sve osnovne usluge kako biste mogli nesmetano nastaviti svoj rad, i time vam fiskalizaciju učinili još pristupačnijom.

Ostalim programskim paketima fDoctor, fServices, fEasy, radi mnogobrojnih smjerova i vrsta Vaših zanimanja, nudimo mogućnost unosa usluga prema Vašem zanimanju, odnosno Vašem smjeru i vrsti poslovanja.

2. POSTAVKE

podaci_lokacijaPrilikom unošenja podataka obavezno paziti na stavke ‘OIB’ (OIB mora biti točan jer je povezan sa FINA certifikatom te u slučaju da unesete krivi, javljati će se pogreška) te na ‘Datum početka primjene’ koji treba biti postavljen na onaj dan u kojem postavljate FINA-in certifikat i započinjete fiskalizaciju (dakle, ne datum u prošlosti ili budućnosti).

podesavanje_faktureU kartici Podešavanje fakture možete izabrati je li vaša firma u sustavu PDV-a te želite li koristiti POS pisač, kao i to da li želite da podaci o izdavatelju računa budu vidljivi. Isto tako, ovdje unosite stavke koje će biti vidljive na računu (npr. telefon, e-mail, fax).

slika 3U meniju ‘Namjesti fiskalizaciju’ možete izabrati koju vrstu računa prema načinu plaćanja želite fiskalizirati a koju ne.

podesavanje_fakture_2U kartici Podešavanje fakture 2 možete upisati podatke o banci i računu (žiro, IBAN, SWIFT kod), te opcijsku poruku o potpisivanju računa, oslobođenju od PDV-a ili druge proizvoljne i popratne poruke.

uredjivanje_operateraU kartici Uređivanje operetera unosite podatke o operateru/ima (osoba koja izdaje račun). Kod fiskalizacije računa, OIB operatera prijavljenog na aplikaciju se šalje zajedno s ostalim podacima u Poreznu upravu.

certifikatiU kartici Certifikati podešavate put do datoteke sa certifikatom (FISKAL 1.p12) kojeg ste kupili i skinuli sa stranica FINA-e (https://mojcert.fina.hr/finacms/) te upisujete zaporku za korištenje certifikata koju ste sami kreirali prilikom preuzimanja certifikata.

licenciranjeU kartici Licenciranje unosite licencu koju ste dobili na Vaš e-mail prilikom kupnje aplikacije i nakon toga aktivirat će se jedan od odgovora (prema slikama ispod).

Slučaj kada korisnik unese pogrešnu licencu

fLight-Help_06

U slučaju da je korisnik već izvršio licenciranje, pojavljuje se sljedeći prozor

fLight-Help_07

Kod uspješne aktivacije pojavljuje se

fLight-Help_08

Nakon unosa licence treba zatvoriti prozor s podešavanjem, izaći iz aplikacije i ponovno ju pokrenuti.

3. USLUGE

Pritiskom na tipku Usluge otvara se podprozor koji pruža mogućnost pregleda, dodavanja i brisanja usluga. Svaka usluga ima šifru, naziv, cijenu, jedinicu, a po želji možete opisati uslugu.

Ako želite dodati novu uslugu najprije pritisnite tipku Dodaj i unesite potrebne podatke o usluzi. Nakon što ste ispunili sva polja pritiskom na tipku Spremi Vaša nova usluga je spremna za korištenje.

Postojeću uslugu koja Vam više ne treba možete obrisati tako da pritisnete uslugu koju želite obrisati i nakon toga tipku Briši.

fLight-Help_09

4.STRANKE/KUPCI/PACIJENTI

Pritiskom na tipku Stranke/Kupci/Pacijenti otvara se potprozor koji Vam pruža mogućnost upisa novih pacijenata i brisanja starih.

Sa lijeve strane prozora možete vidjeti popis spremljenih pacijenata.

Ako želite unijeti novog pacijenta potrebno je pritisnuti tipku Dodaj, upisati ime, adresu i OIB pacijenta te pritisnuti tipku Spremi.

Za brisanje pacijenata, u popisu pacijenata koji se nalazi sa lijeve strane prozora, izaberite osobu koju želite izbrisati te pritisnite tipku Briši.

fLight-Help_10
5. RAČUNI

Prozor Računi služi za pretraživanje, pregled, storniranje te ispis računa.

Filtriranje omogućava pregled računa po zadanim kriterijima (po nazivu klijenta ili određenom periodu izdavanja računa). Pritiskom na određeni račun možete vidjeti detalje pojedinog računa. Također, imate mogućnost ispisa po računa i uslugama i to u razdoblju koje vam je potrebno. Prije samog ispisa otvara se prozor u kojemu prije ispisa možete pregledati konačan izgled računa/usluga prije ispisa.

Ukoliko želite stornirati račun, odaberite račun koji želite stornirati i pritisnite tipku Storniraj. Stornirani račun isto tako treba fiskalizirati a samo storniranje se vrši na način da iznos storniranog računa ide u minus.

Svaki račun možete ispisati i naknadno pritiskom na tipku Ispiši račun.

fLight-Help_11Ukoliko želimo možemo napraviti ispis točno određenih računa (radi evidencije dnevnog prometa ili za potrebe knjigovodstva), to možemo napraviti pritiskom na tipku “Ispis po računima” ili “Ispis po uslugama”.

Pritiskom na tipku Ispis po računima otvara nam se pregled svih računa prema zadanim kriterijima (početni i krajnji datum) te tako lako možemo ustanoviti ostvareni promet za navedene kriterije (program automatski zbraja ukupne cijene te pripadajući PDV)
ispis po racunima

Pritiskom na tipku Ispis po uslugama otvara nam se pregled svih prodanih usluga (artikala) u određenom razdoblju (kojeg smo zadali filterom). Automatski se zbrajaju i ukupne cijene svih navedenih usluga te pripadajući PDV
ispis po uslugama

Ukoliko iz nekog razloga (nestanak internet konekcije, zagušenje servera, itd…) neki od računa nije fiskaliziran (nije mu dodijeljen JIR kod), takav račun će u prozoru Računi biti crvene boje. Račun možete sami fiskalizirati po uspostavi internet konekcije pritiskom na Fiskaliziraj ili pričekati automatsko fiskaliziranje računa (koje se izvršava svakih sat vremena)

slika 11

6. KREIRANJE RAČUNA

Dodavanje usluge vrši se pritiskom na Unesite uslugu (plavi plus) te odabirom određene usluge iz izbornika i klikom na Odaberi i zatvori.

slika 12

Korisnik također može dodati uslugu i iz padajućeg izbornika. Nakon dodavanja nekoliko stavki, prozor aplikacije izgleda ovako

fLight-Help_12

fLight-Help_13

Prije ispisa računa, korisnik može popuniti podatke o svom kupcu/pacijentu, te odabrati želi li na računu imati ispis R1 ili R2, i konačno odabrati vrstu plaćanja.

Ako se u vrsti plaćanja odabere transakcijski/bezgotovinski račun, onda je moguće popuniti valutu plaćanja (rok plaćanja), te odabrati poziv na broj. Ukoliko korisnik želi imati poziv na broj koji odgovara broju računa, dovoljno je samo da uključi za to predviđenu kvačicu.

fLight-Help_14

Nakon što je račun spreman za fiskalizaciju i ispis, pri odabiru crvenog gumba RAČUN, otvara se prozor za pretpregled računa:

fLight-Help_15

fLight-Help_16

Na tom prozoru možete primjetiti da nisu ispisani ZKI niti JIR, s obzirom da račun još nije fiskaliziran, nego je ovo samo pretpregled. Kada korisnik smatra da je sve u redu s računom, odabire jedan od gornja dva gumba.

 1. Odabir gumba za fiskalizaciju i ispis

U ovom trenutku se mogu pojaviti problemi takvi da put do certifikata nije podešen. Ovo se odnosi samo na licenciranu verziju programa. U ovom slučaju, korisnik mora otići u postavke i ispravno postaviti put do certifikata te njegovu zaporku.

fLight-Help_17

Ukoliko je sve u redu, pojavit će se prozor:

fLight-Help_18

Ukoliko dođe do problema sa internet konekcijom pojaviti će se sljedeća greška:

JIR_problemRačun je dobio ZKI ali ne i JIR kod (račun će biti pokušan fiskaliziran automatski svakih sat vremena ili to možete ručno odlaskom u Izbornik Računi)

Nakon njega pojavljuje se dijalog za ispis:

fLight-Help_19

Napomena: korisnik na računalu mora imati instaliran Adobe Acrobat Reader (po mogućnosti najnovija verzija).

Tu se može odabrati printer i odabirom gumba PRINT, račun se šalje na ispis.

Ako korisnik ne želi ispisivati na pisač, račun može izravno poslati u PDF pritiskom na tipku Fiskaliziraj i ispiši u PDF (kod računa za koje smo odabrali da ne želimo fiskalizirati pisati će samo Ispiši u PDF). Procedura je ista kao u prethodnom koraku, s tim da nakon klika OK na poruku da je dohvaćen ZKI i JIR, otvara se PDF preglednik s računom. Taj račun korisnik može pohraniti ili ispisati.
fiskaliziraj PDF

Ukoliko ste odabrali da određene vrste računa ne želite fiskalizirati (npr. transakcijske/bezgotovinske) pojaviti će Vam se opcija da račune ispišete bez fiskalizacije. Takvi računi isto tako dobijaju svoj redni broj te ih možete pronaći u izborniku Računi.

Ispisi_racun

Paragon

Opcija „Paragon“ Vam koristi ukoliko dođe do nestanka internet konekcije ili slučajnog kvara računala a u kojem slučaju morate račun ispisati ručno, tj. na paragon blok. Nakon osposobljavanja računala, račun koji ste prethodno ispisali na paragon blok morate unijeti ponovno u program te ga fiskalizirati. U tom slučaju u polje „Paragon broj“ upisujete broj sa paragon bloka kako bi se stvorila poveznica između računalno te rukom ispisanog računa.