SPECIJALNA PONUDA

Ako nemate računalo, pripremili smo za Vas

SPECIJALNU PONUDU!

PC računalo + printer + Windows7 licenca + Program fLight
za samo

1.549,00 kn + PDV

Saznajte više pozivom na broj 01 5589 181